กรุงเทพฯจะเดินได้-เดินดี ได้อย่างไร? – นิรมล กุลศรีสมบัติ

ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การออกแบบและพัฒนาผังเมือง (UddC) ที่ศึกษาผังเมืองกรุงเทพและเมืองต่าง ๆ ในโลกอย่างละเอียด และเก็บรวบรวมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเอาไว้พัฒนากรุงเทพให้ดีขึ้น ดร.นิรมลชี้ให้เห็นว่าเมืองที่คนเดินเยอะและมีพื้นที่สาธารณะให้คนมาพบปะกันมากจะมีแนวโน้มที่จะสร้างจิตสำนึกของความเท่าเทียมกันของคนมากขึ้น โดยดร.นิรมลจะมาบอกเล่าถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น และเหตุผลนานัปการที่กรุงเทพควรจะเป็นเมืองเดินได้และเดินดี

Traffic jams have long been a major problem in Bangkok. There is no doubt that many are tiresome of this repeatedly unavoidable problem. In this talk, Niramon invites us to question our daily routine whether it is what we really want. If not, what can we do to make Bangkok a place with communal space where we can express ourselves and interact among each other.

Niramon Kulsrisombat is director of the Urban Design and Development Center (UddC).
 

details
Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites