แนวคิดวิทยาศาสตร์และการพัฒนาตน – พิมพ์ใจ ใจเย็น

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น นักวิทยาศาสตร์ นักชีวเคมี อาจารย์ได้ศึกษาปฏิกริยาของเอนไซม์ เสนอกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์หรือ OAEC: สังเกต (Observe) ถาม (Ask) ทดลอง (Experiment) สรุปคำตอบของคำถามที่เราตั้งเอาไว้ (Conclude) ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของเราให้มีมากกว่าที่เคยเป็นมา

Within a one-talk length, this is a guideline on how you can accomplish just about everything. Professor Pimchai isn’t only a dedicated researcher who falls in love with science, but also a determined self-starter. Her OAEC trick is a secret recipe on how obstacles can be made easy and has been refined from scientific method throughout her life experience.

Prof. Pimchai Chaiyen is a professor, a role model biochemical researcher as well as a students’ beloved advisor.

details
Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites