เข้าถึงใจไปเปลี่ยนชีวิต – ไชยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

คุณไชยฤทธิ์ อิ่มเจริญ เจ้าของโครงการ “ฟาร์มสุข ไอศกรีม” ผู้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสผ่านการผลิตไอศกรีม โดยมีจุดเริ่มต้นจากการทำไอศกรีมเลี้ยงเด็กด้อยโอกาส จนไปถึงการลงมือสอน เพื่อสร้างอาชีพให้กับเด็กๆ ตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา คุณไชยฤทธิ์ได้ตระหนักสิ่งหนึ่งผ่านเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสว่า การฟังอย่างตั้งใจจริง และการเข้าไปถึงใจซึ่งกันและกัน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาครอบครัวเช่นเดียวกับการแก้ปัญหาสังคม

In this realistic and compelling talk, Chairit redefines the act of listening to other people. Working in the social sector, he came to realize that listening to really understand each other is crucial and is one main fundamental factor to solve family issues as well as social issues.

Chairit Imjareon (Bom) is the creator of Happiness Ice-Cream, a social enterprise with the purpose to help the less fortunate through the teaching of ice cream making.

details
Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites