ถอดความเทพพนม – พิเชษฐ กลั่นชื่น

คุณพิเชษฐ กลั่นชื่น นักออกแบบท่าเต้นร่วมสมัย ผู้มีความเชื่อว่างานศิลปะนั้นไม่ควรเป็นอะไรที่ตายตัว ควรมีการพัฒนาต่อยอดอยู่เสมอ เขาจึงเลือกพัฒนาศิลปะนาฏศิลป์ไทยแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่จนได้รับรางวัลมากมายในเวทีระดับโลก เขาตั้งคำถามว่าเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราตัดสินในแต่ละวันมาจากเหตุผลจริงๆ ไม่ใช่วัฒนธรรมที่ความเชื่อที่หล่อหลอมสังคมเรามาเป็นเวลายาวนาน คุณพิเชษฐชวนให้เราคิดว่าแท้จริงแล้วเราควรจะใส่ใจกับสิ่งใดกันแน่ ระหว่างวัฒนธรรมข้างฝาที่ห้ามแตะต้อง หรือความจริงที่คนมักมองข้าม

Do the decisions we are making each day really come from our rational judgment or do they come from rules, traditions, or norms set by the society? Pichet’s thought-provoking talk invites us to reexamine our actions and find out the root causes of our decisions.

Pichet Klunchun is a contemporary choreographer who tells stories through evolving body movement of Thai dance. He won the Rockefeller Award for outstanding works of art in Asia.
 

details
Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites