ปลูกความคิดวิทย์วัยเด็ก – พงศกร สายเพ็ชร์

ดร.พงศกร สายเพ็ชร์ หรือ “พ่อโก้” นักฟิสิกส์ผู้จบปริญญาตรีจาก CalTech และปริญญาโทและเอกจาก UCLA ได้ผันตัวเองกลายมาเป็นคุณครูของเด็ก ๆ ชั้นอนุบาล พ่อโก้เลือกใช้วิธีการสอนที่สนุกและส่งเสริมให้นักเรียนของเขาได้รับความรู้ผ่านความอยากรู้อยากเห็น การสังเกต และการทดสอบ เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อม ๆ กับสร้างกลไกความคิดที่สามารถป้องกันพวกเขาจากการถูกหลอกได้

As science is a discipline that requires exploration and understanding, Pongskorn uses fun teaching methods to encourage his students to acquire knowledge via curiosity, observation and experiment. Not only the knowledge and creativity that the children learn, the thinking mechanism that can prevent them from being easily deceived will remain with them as they grow older.

With a Ph.D. in Physics from CalTech, Pongsakorn Saipetch currently is a kindergarten to primary school teacher where he designs science classrooms to foster the young with logic and reasoning.  

details
Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites