About Us & Team

TED คืออะไร?

TED เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวความคิดใหม่ ๆ ผ่าน TED Talk ที่มีความยาวไม่เกิน 18 นาที TED เริ่มต้นในปี 1984 ในรูปแบบของการสัมมนา ภายใต้หัวข้อเทคโนโลยี ความบันเทิงและการออกแบบ และมีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันนี้ TED Talk ครอบคลุมหัวข้อในเกือบทุกศาสตร์ ตั้งแต่ด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ ไปจนถึงประเด็นน่าคิดรอบโลก โดยได้รับการแปลไปกว่า 100 ภาษาแล้ว

What is TED?

TED is a nonprofit devoted to spreading ideas, usually in the form of short, powerful talks (18 minutes or less). TED began in 1984 as a conference where Technology, Entertainment and Design converged, and today covers almost all topics — from science to business to global issues — in more than 100 languages.

TEDx คืออะไร?

TEDx เป็นโครงการที่ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมย์ของ TED ที่เชื่อว่าความคิดดีๆ ควรถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง งาน TEDx จะถูกจัดขึ้นอย่างอิสระโดยอาสาสมัครในชุมชนหรือเมืองนั้น ๆ เพื่อให้ผู้คนในชุมชนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับงาน TED ให้มากที่สุด งานที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้ถูกจัดภายใต้ชื่อ TEDxBangkok โดย x หมายถึงงาน TED ที่ถูกจัดขึ้นอย่างอิสระ ในงาน TEDxBangkok จะมีทั้งการฉายวีดีโอ TEDTalks และการพูดโดยผู้พูดที่จะจุดชนวนให้เกิดความสัมพันธ์และการพูดคุยสนทนาที่ลึกซึ้ง งาน TEDx ทั้งหมดจัดขึ้นโดยคนในท้องที่ โดยมี TED Conferences เป็นผู้กำหนดแนวทางในการจัดงาน

คุณสามารถค้นหางาน TEDx ทั้งหมดที่จัดขึ้นในประเทศไทยได้ที่ TEDx events in Thailand

What is TEDx?

In the spirit of ideas worth spreading, TED has created a program called TEDx. TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. Our event is called TEDxBangkok, where x = independently organized TED event. At our TEDxBangkok event, TEDTalks video and live speakers will combine to spark deep discussion and connection in a small group. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events, including ours, are self-organized.

See all TEDx events in Thailand, past and future, at TEDx events in Thailand

เกี่ยวกับ TEDxBangkok

TEDxBangkok เป็นแพลตฟอร์มที่ต่อยอด “ไอเดียที่ควรค่าแก่การเผยแพร่” จากระดับนานาชาติสู่กรุงเทพฯ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2015 โดยการรวมทีมของผู้ที่หลงใหลใน TED Talks โดยเฉพาะ TEDx organizers และสมาชิก TED Open Translation Project ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความคิดที่หลากหลาย และเชื่อว่าเนื้อหาความรู้และความคิดใหม่ ๆ จะเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศข้างหน้า

TEDxBangkok เป็นการจัดงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรและดำเนินการโดยอาสาสมัครเป็นหลัก รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกทบไปใช้จัดงานในครั้งต่อ ๆ ไป

About TEDxBangkok

TEDxBangkok is a platform that extends “Ideas Worth Spreading” from international to local level. It was formed in 2015 by a group of passionate people who are deeply interested in TED Talks, mainly TEDx organizers and TED Open Translation Project members, who believe that multi-disciplinary ideas are the key to drive the society and country forward.

TEDxBangkok is a non-profit, volunteer based event. Any remaining funds are used for organizing future TEDx events.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites