ชมทอล์คจาก TEDxBangkok 2016
ชมทอล์คจาก TEDxBangkok 2015